Företagsledning

Styrande för all vår verksamhet är våra sk värdeord. Nedanstående värdeord är dessutom utgångspunkten för vårt kvalitetsarbetet och uppföljning.
Aktiv ålderdom
Kontinuitet
Stimulans
Trygghet
Värdighet
Självständighet
Konkret innebär detta att de äldre ska, utifrån sina individuella önskemål, få den hjälp och omsorg de är berättigade till. De ska känna trygghet i sin vardag genom att det är samma personer de möter. Dessutom är det personer som talar deras modersmål vilket ytterligare ökar den äldres trygghetskänsla och underlättar skapandet av en förtroendefull relation.
De äldre måste få behålla sin integritet och ska bemötas med respekt. Våra anställda som går in i deras hem är där på besök och genomför sitt arbete utifrån detta faktum. Man ska alltid ha i tankarna att det är människor som bestämmer själv över sina liv, även om de av någon orsak inte klarar av alla uppgifter i det dagliga livet.

Företagsledning

Koncernchef
Anssi Pajuvirta
Controller
Mathias Pajuvirta
Verksamhetschef Väst
Tillträder 3 September
Verksamhetschef Syd/ Företagskunder
Nina Holmlund